Firma HAFTINA sp. z o. o. sp. k. działa na rzecz zwiększenia przychodów ze sprzedaży eksportowej.